Loading...

Xuất khẩu dệt may: Gánh nặng dồn về cuối năm

Cùng với tình trạng thiếu đơn hàng, thách thức cạnh tranh lao động, vốn và chi phí sản xuất gia tăng cũng đang hiện hữu trong các doanh nghiệp dệt may.

Loading...
Loading...
Bình luận của bạn !

Loading...
Loading...
Cộng đồng
Loading...
Chủ đề xem nhiều