Đánh giá xe

Đánh giá sơ bộ Chevrolet Trailblazer 2019

22-10-2018 5:35 pm

Đánh giá sơ bộ xe Chevrolet Trailblazer 2019 - Đánh giá, nhận định sơ bộ xe Chevrolet Trailblazer 2019 về thiết kế nội ngoại thất, trang bị tiện nghi an toàn và khả năng vận hành.

Xem chi tiết [...]

Đánh giá sơ bộ Chevrolet Spark 2019

20-10-2018 6:35 am

Đánh giá sơ bộ xe Chevrolet Spark 2019 - Đánh giá, nhận định sơ bộ xe Chevrolet Spark 2019 về thiết kế nội ngoại thất, trang bị tiện nghi an toàn và khả năng vận hành.

Xem chi tiết [...]

Đánh giá sơ bộ Toyota Fortuner 2019

18-10-2018 2:40 pm

Đánh giá sơ bộ xe Toyota Fortuner 2019 - Đánh giá, nhận định sơ bộ xe Toyota Fortuner 2019 về thiết kế nội ngoại thất, trang bị tiện nghi an toàn và khả năng vận hành.

Xem chi tiết [...]

Đánh giá sơ bộ Toyota Rush 2019

15-10-2018 12:10 pm

Đánh giá sơ bộ xe Toyota Rush 2019 - Đánh giá, nhận định sơ bộ xe Toyota Rush 2019 về thiết kế nội ngoại thất, trang bị tiện nghi an toàn và khả năng vận hành.

Xem chi tiết [...]

Đánh giá sơ bộ xe Suzuki Swift 2019

10-10-2018 11:20 am

Đánh giá sơ bộ xe Suzuki Swift 2019 - Đánh giá, nhận định nhanh Suzuki Swift 2019 về thiết kế nội ngoại thất, trang bị tiện nghi an toàn và khả năng vận hành.

Xem chi tiết [...]

Đánh giá sơ bộ xe Toyota Innova 2019

07-10-2018 10:30 am

Đánh giá sơ bộ xe Toyota Innova 2019 - Đánh giá, nhận định nhanh Toyota Innova 2019 về thiết kế nội ngoại thất, trang bị tiện nghi an toàn và khả năng vận hành.

Xem chi tiết [...]

Đánh giá sơ bộ BMW X2 2019

05-10-2018 7:55 pm

Đánh giá sơ bộ xe BMW X2 2019 - Đánh giá, nhận định sơ bộ xe BMW X2 2019 về thiết kế nội ngoại thất, trang bị tiện nghi an toàn và khả năng vận hành.

Xem chi tiết [...]

Đánh giá chi tiết Volkswagen Tiguan Allspace 2019 qua hành trình 800 km

03-10-2018 11:30 am

Đánh giá chi tiết xe Volkswagen Tiguan Allspace 2019 - Đánh giá, nhận định chi tiết xe Volkswagen Tiguan Allspace 2019 về thiết kế nội ngoại thất, trang bị tiện nghi an toàn và khả năng vận hành.

Xem chi tiết [...]

Đánh giá sơ bộ Hyundai Grand i10 Sedan 2019

01-10-2018 6:25 pm

Đánh giá sơ bộ xe Hyundai Grand i10 2019 - Đánh giá, nhận định sơ bộ xe Hyundai Grand i10 2019 về thiết kế nội ngoại thất, trang bị tiện nghi an toàn và khả năng vận hành.

Xem chi tiết [...]

Đánh giá sơ bộ Ford Fiesta 2019

29-09-2018 7:45 pm

Đánh giá sơ bộ xe Ford Fiesta 2019 - Đánh giá, nhận định nhanh Ford Fiesta 2019 về thiết kế nội ngoại thất, trang bị tiện nghi an toàn và khả năng vận hành.

Xem chi tiết [...]