Loading...

TGG cần phải giải trình lỗ 4,3 tỷ hay 43,48 tỷ đồng?

Lợi nhuận sau thuế năm 2020 của TGG căn cứ BCTC quý 4/2020 là âm 4,3 tỷ, căn cứ BCTC kiểm toán năm 2020 là âm 43,48 tỷ đồng

TGG cần phải giải trình lỗ 4,3 tỷ hay 43,48 tỷ đồng? - ảnh 1

Sơ đồ giá cổ phiếu TGG từ đầu năm 2021 đến nay.

Sở Giao dịch Chứng khoán TP.HCM (HOSE) thông báo nhắc nhở chậm CBTT giải trình ý kiến ngoại trừ và giải trình chênh lệch số liệu trước và sau kiểm toán đối với Công ty Cổ phần Xây dựng và Đầu tư Trường Giang (mã TGG-HOSE).

HOSE cho biết, ngày 31/3/2021 và ngày 15/4/2021, HOSE nhận được BCTC kiểm toán năm 2020 và công văn giải trình ý kiến ngoại trừ và chênh lệch số liệu trước và sau kiểm toán năm 2020 của TGG.

Theo đó, lợi nhuận sau thuế năm 2020 căn cứ BCTC quý 4/2020 là âm 4,3 tỷ, căn cứ BCTC kiểm toán năm 2020 là âm 43,48 tỷ đồng.

Căn cứ theo điểm b khoản 1 điều 20 và điểm c khoản 4 điều 14 Thông tư 96/202/TT-BTC ngày 16/11/2020 hướng dẫn công bố thông tin trên Thị trường chứng khoán: "Công ty đại chúng phải công bố tin về báo cáo tài chính năm đã được kiểm toán bao gồm vả báo cáo kiểm toán về báo cáo tài chính đó và văn bản giải trình của công ty trong trường hợp tổ chức kiểm toán đưa ra ý kiến không phải là ý kiến chấp nhận toàn phần đối với báo cáo tài chính...Khi công bố thông tin các báo cáo tài chính nêu tại khoản 1,2 và 3 Điều này, tổ chức niêm yết cổ phiếu, công ty đại chúng quy mô lớn phải đồng thời giải trình nguyên nhân khi xảy ra một trong các trường hợp sau: Lợi nhuận sau thuế trong kỳ bán cáo có sự chênh lệch trước và sau kiểm roán hoặc soát xét từ 5% trở lên, chuyển từ lỗ sang lãi hoặc ngược lại"

Như vậy, TGG chậm thực hiện công bố thông tin nội dung giải trình trên. Đồng thời, HOSE đề nghị công ty tuân thủ quy định về công bố thông tin trên thị trường chứng khoán.

Ngoài ra, công ty cần tăng cường công tác kế toán tài chính, chấp hành các quy định hiện hành của Pháp luật chứng khoán, kế toán, kiểm toán và các quy định pháp luật có liên quan, tránh tình chênh lệch số liệu trước và sau kiểm toán, làm ảnh hưởng đến quyền lợi nhà đầu tư và sự minh bạch thông tin trên thị trường.

Theo báo cáo thường niên năm 2020, TGG cho biết trong năm 2020, công ty có dấu hiệu tăng trưởng chậm lại so với năm 2019 đặc biệt là về lợi nhuận do vậy kết quả thực hiện năm 2020 chưa đạt các chỉ tiêu so với kế hoạch đề ra.

Cụ thể: doanh thu đạt hơn 10,2 tỷ đồng, bằng 20,4% kế hoạch (50 tỷ đồng) và lợi nhuận sau thuế là -43,48 tỷ đồng (kế hoạch lãi 5 tỷ đồng).

Theo TGG cho biết, nguyên nhân suy giảm lợi nhuận là do doanh thu năm 2020 chỉ đạt 10,2 tỷ đồng (cùng kỳ là 49,4 tỷ đồng) giảm tới 80%. Trong đó, doanh thu mang lại lợi nhuận chính là hoạt động xây lắp và thi công các công trình trong năm 2020 cũng chưa phát sinh doanh thu do một số công trình cũ chưa tiến hành nghiệm thu, công trình mới chậm triển khai do tình hình bệnh dịch.

Trong năm 2020, giá cả vật liệu xây dựng có nhiều biến động thất thường do thị trường đặc biệt là giá thep xây dựng biến động mạnh nên doanh thu thương mại của công ty giảm so với cùng kỳ.

Ngoài ra, năm 2020 công ty trích lập một số khoản dự phòng phải thu khó đòi và dự phòng đầu tư tài chính lên tới hơn 41,882 tỷ đồng.

Tuy nhiên, trên báo cáo thường niên 2020 thì lợi nhuận trước thuế là lỗ 43,48 tỷ đồng, cùng kỳ lãi gần 1,3 tỷ. Lợi nhuận sau thuế chỉ lỗ có 4,3 tỷ - trong khi cùng kỳ lãi hơn 830 triệu đồng.

TGG cần phải giải trình lỗ 4,3 tỷ hay 43,48 tỷ đồng? - ảnh 2

Một phần báo cáo thường niên năm 2020 của TGG.

>> Xem thêm: 

Tiền dồn vào

DIC đặt kế hoạch lợi nhuận tăng 60,5% lên mức 1.444 tỷ đồng

YSVN miễn phí xác nhận nhà đầu tư chuyên nghiệp

Loading...
Loading...
Bình luận của bạn !

Loading...
Loading...
Cộng đồng
Loading...
Chủ đề xem nhiều