Loading...

Ra suối nhặt sỏi khổng lồ về bán, ngôi làng kiếm chơi chơi cả triệu đô mỗi năm

Được biết, sỏi trôi từ cao nguyên Thanh Hải, Trung Quốc nên nguồn thu của làng này gần như... vô tận!

M�t ng�i l�ng nh� n�m b�n b� s�ng D��ng T�, thu�c t�nh T� Xuy�n, � tr� th�nh m�t trong nh�ng nh� cung c�p � c�nh h�ng �u c�a Trung Qu�c, t�o ra doanh thu h�ng tri�u � la m�i nm.

T�a l�c t�i m�t v� tr� b�nh d�, ngay c�nh con s�ng l�n nh�t Trung Qu�c v� ��c bao quanh b�i nh�ng ng�n n�i xanh bao ph�. Ng�i l�ng Hejiaba thu h�t m�t l��ng l�n kh�ch du l�ch h�ng nm, nh�ng h� s�m nh�n ra du l�ch kh�ng ph�i l� ng�nh Kinh doanh mii nh�n nh�t � �a ph��ng. 

Ngh� nghi�p khi�n c� l�ng n�y "n kh�ng ng�i r�i" m� v�n gi�u l� nh� kinh doanh � c�nh s�ng n��c; nh�ng kh�ng ph�i nh�ng vi�n s�i nh� �u. Ch�ng l� nh�ng t�ng � kh�ng l� m� c�c �i gia tr�n kh�p Trung Qu�c s�n s�ng chi ti�n mua � th�m v�o b� s�u t�p phong th�y c�a h�. 

Ra suối nhặt sỏi khổng lồ về bán, ngôi làng kiếm chơi chơi cả triệu đô mỗi năm - ảnh 1
Ra suối nhặt sỏi khổng lồ về bán, ngôi làng kiếm chơi chơi cả triệu đô mỗi năm - ảnh 2
Ra suối nhặt sỏi khổng lồ về bán, ngôi làng kiếm chơi chơi cả triệu đô mỗi năm - ảnh 3

H�nh �nh v� ng�i l�ng ph�t t�i nh� s�i kh�ng l�

Ng��i ta ��c t�nh r�ng l�ng Hejiaba ki�m ��c kho�ng 20 tri�u nh�n d�n t� (71 t� �ng) h�ng nm t� vi�c b�n ngu�n t�i nguy�n h�u nh� kh�ng th� c�n ki�t.

V�o kho�ng th�ng 2 �n th�ng 4, khi s�ng D��ng T� b��c v�o m�a kh�, ng��i d�n trong l�ng s� i d�c b� s�ng � t�m ki�m nh�ng t�ng � m�n �p. B�i s�ng tr�i d�i g�n 10 km n�n c� r�t nhi�u � l� v� kh�i. Nh�ng vi�c t�m ki�m nh�ng vi�n c� gi� tr� nh�t th� l�i kh�ng h� d� d�ng ch�t n�o.

Nh�ng vi�n � gi� tr� nh�t c� th� ��c b�n v�i gi� h�ng ngh�n, th�m ch� h�ng ch�c ngh�n nh�n d�n t�. M�t vi�n �, c� t�n l� "Con ��ng kh� khn" d�a theo hoa vn, ��c cho l� � ��c b�n v�i gi� kh�ng l� 100.000 nh�n d�n t� (15.400 USD). Truy�n th�ng Trung Qu�c g�n �y � �a tin v� ng�nh ngh� kinh doanh n�y, ti�t l� r�ng nhi�u ng��i d�n �a ph��ng s�ng b�ng ngh� bu�n b�n, v� m�t s� � tr� n�n r�t gi�u c� nh� n�.

Ra suối nhặt sỏi khổng lồ về bán, ngôi làng kiếm chơi chơi cả triệu đô mỗi năm - ảnh 4
Ra suối nhặt sỏi khổng lồ về bán, ngôi làng kiếm chơi chơi cả triệu đô mỗi năm - ảnh 5
Ra suối nhặt sỏi khổng lồ về bán, ngôi làng kiếm chơi chơi cả triệu đô mỗi năm - ảnh 6

Nh�ng h�n � l�m n�n t�n tu�i c�a ng�i l�ng

i�u l�m cho � s�ng Hejiaba tr� n�n ph� bi�n �i v�i c�c nh� s�u t�p l� nh�ng hoa vn th� v� �c tr�ng. V�n � l� kh�ng ph�i t�t c� � s�ng �u c� gi� tr� v� nh�ng ng��i  s�ng � � �a ph��ng l�c n�y s� v�o vi�c � ch�n nh�ng vi�n � b�n nh�t.

Nh�ng ng��i "s�ng �" th��ng l� nh�ng ng��i �n �ng tr�n 30 tu�i, � c� kinh nghi�m l�m ngh� n�y r�t l�u, v� v�y h� n�m r� nh�ng g� th� tr��ng ang t�m ki�m. Quy tr�nh lu�n l� ki�m �, l�m s�ch, �t s�n ph�m l�n tr�n gi� g� � m�i v� sau � b�n ch�ng cho kh�ch, c� th� chia ph�n trm hoa h�ng t�y m�i v�.

H�ng nm, nh�ng vi�n � m�i lu�n ch�y xu�ng s�ng D��ng T� t� Cao nguy�n Thanh H�i v� tr�i d�t v�o g�n l�ng Hejiaba. V�o m�i th�ng Hai, ng��i d�n �a ph��ng s� thu nh�t v� s�ng l�c h�ng tri�u vi�n � � t�m ki�m c� h�i �i v�n. 

Ngu�n: Oddity Central


Theo Pháp luật & Bạn đọc

>> Xem thêm: 

Bác sĩ khẳng định tử vong ngay khi chào đời, bé gái bị đặt vào túi nilon đen dưới sàn, mãi 8 tiếng sau ông bố trẻ mới nhận ra con mình vẫn còn sống

Quá túng quẫn, người phụ nữ gieo mình tự tử từ tầng 86 xuống đất nhưng vẫn sống sót thần kỳ nhờ... gió

Vệ thần nước Mỹ - nữ siêu mẫu đầu tiên của Hollywood: Sự nghiệp huy hoàng nhưng giờ chẳng ai nhớ đến khi ánh hào quang đã vụt tắt

Loading...
Loading...
Bình luận của bạn !

Loading...
Loading...
Cộng đồng
Loading...
Chủ đề xem nhiều