Loading...

Quý 1/2021, phát hiện vi phạm về kinh tế số tiền gần 96.000 tỷ đồng

Trong quý đầu năm 2021, toàn ngành Thanh tra đã tiến hành 1.644 cuộc thanh tra hành chính và 35.614 cuộc thanh tra, kiểm tra chuyên ngành.

Quý 1/2021, phát hiện vi phạm về kinh tế số tiền gần 96.000 tỷ đồng - ảnh 1

Thanh tra Chính phủ vừa thông báo kết quả công tác thanh tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo và phòng, chống tham nhũng quý 1 và kế hoạch công tác quý 2/2021.

Theo đó, trong quý 1/2021, cơ quan Thanh tra đã chấn chỉnh sai phạm trong quản lý, kiến nghị việc hoàn thiện cơ chế, chính sách Pháp luật trên nhiều lĩnh vực. Phát hiện vi phạm về kinh tế số tiền 95.984 tỷ đồng và 772ha đất, trong đó kiến nghị thu hồi về ngân sách nhà nước 5.002 tỷ đồng.

Cụ thể, tổng hợp kết quả từ 673 cuộc thanh tra đã kết luận, phát hiện sai phạm về kinh tế số tiền 3.133 tỷ đồng và 772 ha đất; trong đó, đã kiến nghị thu hồi về ngân sách Nhà nước 2.040 tỷ đồng; kiến nghị xử lý hành chính đối với 269 tập thể và nhiều cá nhân; chuyển cơ quan điều tra xử lý 10 vụ việc, 5 đối tượng.

Bên cạnh đó, lực lượng thanh tra chuyên ngành tiến hành 35.614 cuộc thanh tra, kiểm tra việc chấp hành pháp luật của 80.581 tổ chức, cá nhân, phát hiện 23.168 tổ chức, cá nhân có vi phạm với tổng số tiền 92.851 tỷ đồng; kiến nghị thu hồi 2.962 tỷ đồng; đã ban hành 18.911 quyết định xử phạt vi phạm hành chính với số tiền 992 tỷ đồng.

Ngoài ra, toàn ngành đã tiến hành đôn đốc, kiểm tra việc thực hiện 1.542 kết luận và quyết định xử lý về thanh tra, đã thu hồi số tiền là 1.698 tỷ đồng, đạt 63%. Qua đôn đốc, kiểm tra, các cơ quan có thẩm quyền đã xử lý hành chính 211 tổ chức, 592 cá nhân.

Cũng trong quý 1/2021, Thanh tra Chính phủ đã ban hành 3.063 văn bản, sửa đổi, bổ sung 402 văn bản về chế độ, định mức, tiêu chuẩn, tiến hành trên 400 cuộc kiểm tra việc thực hiện các chế độ, định mức, tiêu chuẩn, phát hiện 36 vụ việc vi phạm, kiến nghị thu hồi và bồi thường gần 25 tỷ đồng; Tiến hành chuyển đổi vị trí công tác 1.118 cán bộ, công chức, viên chức để phòng ngừa tham nhũng.

Đáng chú ý, có 7 trường hợp người đứng đầu bị kết luận là thiếu trách nhiệm để xảy ra hành vi tham nhũng, đã xử lý theo quy định 5 người. Đồng thời, qua tự kiểm tra nội bộ và hoạt động thanh tra, giải quyết khiếu nại tố cáo phát hiện 9 vụ, 12 đối tượng có hành vi tham nhũng và liên quan đến tham nhũng.

Thời gian tới, Thanh tra Chính phủ sẽ tiếp tục triển khai xây dựng các đề án, nhiệm vụ được giao tại Nghị quyết số 01 của Chính phủ; thực hiện hiệu quả kế hoạch tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật năm 2021.

Tập trung thực hiện kế hoạch thanh tra năm 2021 và các cuộc thanh tra đột xuất (nếu có) do Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng và Thủ tướng Chính phủ giao; tăng cường mối quan hệ phối họp giữa Thanh tra Chính phủ với các cơ quan liên quan trong việc trao đổi, cung cấp thông tin về các vụ việc tham nhũng.

Song song, tăng cường phối hợp để hạn chế và xử lý kịp thời chồng chéo trong hoạt động thanh tra, kiểm tra, kiểm toán; đôn đốc, kiểm tra việc xây dựng và thực hiện Kế hoạch thanh tra năm 2021; tăng cường công tác giám sát, thấm định và xử lý sau thanh tra...

>> Xem thêm: 

HDBank đẩy mạnh chuyển đổi số, duy trì đà tăng trưởng cao

Ngân hàng nào đang bơm vốn khủng cho 20 công ty chứng khoán margin lớn?

TPBank nâng mục tiêu lợi nhuận, tiếp tục đầu tư ngân hàng số

Loading...
Loading...
Bình luận của bạn !

Loading...
Loading...
Cộng đồng
Loading...
Chủ đề xem nhiều