Loading...

Quý 1/2021, Điện lực Khánh Hòa báo lỗ 76,7 tỷ đồng

Do tác động của dịch Covid – 19 doanh thu tiền điện 3 tháng đầu năm của KHP giảm 182 tỷ đồng so với cùng kỳ, sản lượng điện thương phẩm giảm 72 triệu kwh,...

Quý 1/2021, Điện lực Khánh Hòa báo lỗ 76,7 tỷ đồng - ảnh 1

Biểu đồ giá cổ phiếu KHP từ đầu năm đến nay.

Công ty Cổ phần Điện lực Khánh Hòa giải trình nguyên nhân lợi nhuận sau thuế quý 1/2021 lỗ so với cùng kỳ năm trước.

Theo đó, doanh thu thuần trong kỳ đạt 933,5 tỷ đồng, giảm 16% so với cùng kỳ (1.116 tỷ đồng), lợi nhuận gộp lỗ 34 tỷ đồng trong khi cùng kỳ lãi gộp đạt 27,5 tỷ đồng; lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh lỗ hơn 77 tỷ - cùng kỳ, công ty cũng lỗ hơn 17 tỷ đồng.

Trong kỳ, doanh thu hoạt động tài chính tăng mạnh từ 625 triệu đồng lên hơn 5 tỷ đồng - tuy nhiên chi phí quản lý doanh nghiệp tăng mạnh từ 16 tỷ đồng lên 22,3 tỷ đồng, lãi hoạt động khác cũng giảm mạnh từ gần 5,8 tỷ đồng xuống còn gần 305 triệu đồng, do đó, công ty báo lỗ trước thuế là 76,7 tỷ đồng - trong khi quý 1/2020 chỉ lỗ hơn 11 tỷ đồng.

Theo giải trình từ phía công ty do tác động của dịch Covid – 19 doanh thu tiền điện 3 tháng đầu năm của công ty giảm 182 tỷ đồng so với cùng kỳ, sản lượng điện thương phẩm giảm 72 triệu kwh, giá bán bình quân giảm 73,42 đồng dẫn đến kết quả kinh doanh quý 1 thua lỗ.

Được biết, tổng lợi nhuận trước thuế năm 2020 đạt 64,218 tỷ đồng, vượt 114,06% so kế hoạch ĐHĐCĐ giao và bằng 89,71% so với năm 2019 là do mặc dù chịu ảnh hưởng của dịch COVID 19, Công ty đã nỗ lực hoàn thành kế hoạch sản xuất điện được giao, lợi nhuận sản xuất điện đạt 8,7 tỷ đồng.

Mặt khác, lợi nhuận từ hoạt động sản xuất kinh doanh, dịch vụ, thu nhập khác đạt 55,4 tỷ đồng. Nguyên nhân chủ yếu do năm 2020 các công trình điện mặt trời mái nhà phát triển tăng đột biến tại tỉnh Khánh Hòa đã giúp cho các dịch vụ xây lắp, thí nghiệm, thiết kế, thẩm kế, nghiệm thu, đóng cắt của công ty gia tăng lợi nhuận. Tuy nhiên, do lãi suất tiền gửi ngân hàng và nguồn tiền gửi thấp hơn so với năm 2019 nên tổng lợi nhuận năm 2020 thấp hơn 2019.

Sang năm 2021, KHP đặt mục tiêu tổng doanh thu đạt 4.740 tỷ đồng tăng nhẹ so với thực hiện 2020 (4.625,70 tỷ đồng) và lợi nhuận trước thuế đạt 50,1 tỷ đồng, bằng 78% kết quả thực hiện của năm 2020 (64,22 tỷ đồng), cổ tức năm 2020 là 5% trong đó bằng tiền mặt 2,5% và bằng cổ phiếu là 2,5%.

Kết thúc phiên giao dịch ngày 19/4, giá cổ phiếu KHP giảm còn 7.060 đồng/cổ phiếu với 605.200 đơn vị được giao dịch.

>> Xem thêm: 

Tiền dồn vào

DIC đặt kế hoạch lợi nhuận tăng 60,5% lên mức 1.444 tỷ đồng

YSVN miễn phí xác nhận nhà đầu tư chuyên nghiệp

Loading...
Loading...
Bình luận của bạn !

Loading...
Loading...
Cộng đồng
Loading...
Chủ đề xem nhiều