Loading...

Làm thêm ngày lễ, tết có thể được trả lương hơn 300%?

Người lao động làm thêm giờ vào ngày nghỉ lễ, tết, ngày nghỉ có hưởng lương được trả lương ít nhất bằng 300% cho 2 giờ đầu, 330% cho giờ làm thêm thứ...

Loading...
Loading...
Bình luận của bạn !

Loading...
Loading...
Cộng đồng
Loading...
Chủ đề xem nhiều