Loading...

Hà Nội: Tập trung nâng cao chất lượng một số nhiệm vụ trong công tác y tế, giáo dục, văn hóa

Theo đó, về công tác phòng, chống dịch SXH, UBND thành phố yêu cầu các sở, ngành, cơ quan, đơn vị, UBND các quận, huyện, thị xã triển khai thực hiện Công văn số 3347/UBND-KGVX ngày 5-8-2019 của UBND thành phố về việc tăng cường công tác phòng, chống dịch bệnh SXH. Sở Y tế chủ trì, phối hợp các sở, ban, ngành và UBND các quận, huyện, thị xã tiếp tục đẩy mạnh tuyên truyền bằng các hình thức truyền thông và tuyên truyền trực tiếp công tác phòng, chống dịch SXH tại tổ dân phố, trường học và cộng đồng. UBND các quận, huyện, thị xã chủ trì, phối hợp Sở Y tế để xây dựng Đề án phòng, chống dịch bệnh SXH tại quận, huyện, thị xã.

Sở Y tế hướng dẫn UBND các quận, huyện, thị xã tăng cường tuyên truyền nhân dân định kỳ tổng vệ sinh môi trường (1 tuần/lần); diệt bọ gậy trong công tác phòng, chống dịch bệnh tại các khu công trường xây dựng, trường học, nghĩa trang, vườn hoa, tại các hộ gia đình và đơn vị trên địa bàn; kiện toàn đội xung kích, cộng tác viên, đội chống dịch cơ động phòng, chống dịch bệnh SXH tại địa phương.

Rà soát, chỉ đạo các đơn vị chủ động phun thuốc các khu công trường xây dựng và khu vực có nguy cơ bùng phát ổ dịch SXH; kiểm tra rà soát lại toàn bộ các trang thiết bị, hóa chất, phương tiện bảo hộ đảm bảo đáp ứng kịp thời theo từng cấp độ dịch; tăng cường giám sát chặt chẽ tình hình dịch bệnh trên địa bàn thành phố…

Liên quan đến việc nâng cao chất lượng hoạt động của trạm y tế theo nguyên lý y học gia đình trên địa bàn thành phố, UBND thành phố giao Sở Y tế tổ chức tập huấn nâng cao chất lượng, trình độ chuyên môn công tác khám bệnh, chữa bệnh; phân bố nhân lực các chuyên khoa của các bệnh viện tuyến trên cho các trạm y tế đảm bảo phù hợp tại địa phương. UBND các quận, huyện, thị xã chịu trách nhiệm bố trí kinh phí đầu tư, sửa chữa nâng cấp cơ sở vật chất...

Hà Nội: Tập trung nâng cao chất lượng một số nhiệm vụ trong công tác y tế, giáo dục, văn hóa - ảnh 1
Ảnh minh họa

Các phòng, ban chuyên môn Sở Y tế phối hợp các trung tâm y tế rà soát lại các trạm y tế theo lộ trình Kế hoạch số 143/KH-UBND, sắp xếp các buồng khám, quy trình khám, chữa bệnh tại các trạm y tế đảm bảo phù hợp công tác khám, chữa bệnh; xây dựng các danh mục đầu tư, báo cáo kinh tế kỹ thuật để báo cáo, tham mưu đề xuất UBND thành phố những đơn vị không cân đối được nguồn vốn ngân sách và khó khăn, vướng mắc.

Các Sở Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính kiểm tra việc phân bổ và sử dụng ngân sách của các quận, huyện, thị xã đầu tư xây dựng trạm y tế; xây dựng kế hoạch triển khai cụ thể, có giải pháp cụ thể đối với từng địa bàn, đơn vị khó khăn, đảm bảo các quận, huyện, thị xã hoàn thành 100% chỉ tiêu xây dựng trạm y tế, báo cáo UBND thành phố để báo cáo xin ý kiến HĐND thành phố bố trí nguồn vốn sự nghiệp để đầu tư.

Về công tác xây dựng nhà vệ sinh trong trường học, Sở Giáo dục và Đào tạo, UBND các quận, huyện, thị xã rà soát, theo phân cấp, xây dựng kế hoạch chi tiết thực hiện xây dựng nhà vệ sinh trường học tại đơn vị mình; trong đó, cần nêu rõ số lượng cần xây mới, cải tạo sửa chữa và lộ trình thực hiện; nếu có khó khăn vướng mắc, báo cáo UBND thành phố xem xét, giải quyết.

Về nâng cao chất lượng hoạt động và hoàn thiện hệ thống thiết chế văn hóa, Sở Văn hóa và Thể thao khẩn trương hoàn thiện 2 bản dự thảo kế hoạch: Nâng cao chất lượng mô hình “Gia đình văn hóa, làng văn hóa, tổ dân phố văn hóa” và hoàn thiện hệ thống thiết chế văn hóa, thể thao cơ sở trên địa bàn thành phố đến năm 2020. Sở Văn hóa và Thể thao chủ trì, phối hợp với các Sở Tài chính, Kế hoạch và Đầu tư kiểm tra việc phân bổ và sử dụng ngân sách của các quận, huyện, thị xã đầu tư xây dựng nhà văn hóa thôn; xây dựng kế hoạch triển khai cụ thể, có giải pháp cụ thể đối với từng địa bàn, đơn vị khó khăn, đảm bảo các quận, huyện, thị xã hoàn thành 100% chỉ tiêu xây dựng nhà văn hóa thôn.

HP

Hà Nội: Tập trung nâng cao chất lượng một số nhiệm vụ trong công tác y tế, giáo dục, văn hóa - ảnh 2

>> Xem thêm: 

Mỹ, EU trong vòng xoáy đất hiếm

Chuyện các anh hùng Hồi giáo lập công xuất sắc trong Hồng quân Liên Xô thời Thế chiến II

Đường sắt Trung Quốc đắc lợi nhờ đại dịch

Loading...
Loading...
Bình luận của bạn !

Loading...
Loading...
Cộng đồng
Loading...
Chủ đề xem nhiều