Loading...

Doanh nghiệp dệt may Việt Nam tiết kiệm được 30 triệu USD/năm nhờ điều này

IFC, một thành viên của Nhóm Ngân hàng Thế giới, đã và đang hỗ trợ các nhà cung cấp hàng dệt may Việt Nam sử dụng tài nguyên tiết kiệm và hiệu quả và cắt...

Loading...
Loading...
Bình luận của bạn !

Loading...
Loading...
Cộng đồng
Loading...
Chủ đề xem nhiều