Loading...

Công ty ngoại đổ bộ 'đỏ mắt' tìm giám đốc nhà máy

Yêu cầu nhân sự Tổng giám đốc nhà máy hoặc Trưởng phòng kỹ thuật sản xuất có xu hướng gia tăng do nhiều công ty sản xuất Trung Quốc đang di dời đến Việt...

Loading...
Loading...
Bình luận của bạn !

Loading...
Loading...
Cộng đồng
Loading...
Chủ đề xem nhiều