Loading...

Chứng quyền có bảo đảm có gì hấp dẫn nhà đầu tư?

Sau 2 năm trễ hẹn, chứng quyền có bảo đảm (covered warrant CW) dự kiến sẽ triển khai vào cuối tháng 6. Các công ty chứng khoán được Ủy ban Chứng khoán Nhà nước...

TPO - Sau 2 năm trễ hẹn, chứng quyền có bảo đảm (covered warrant - CW) dự kiến sẽ triển khai vào cuối tháng 6. Các công ty chứng khoán được Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) cấp phép, sẽ là tổ chức phát hành và niêm yết chứng quyền. Ở thời kỳ đầu, UBCKNN sẽ chỉ triển khai chứng quyền mua.

Loading...
Loading...
Bình luận của bạn !
Loading...
Loading...
Cộng đồng
Loading...
Chủ đề xem nhiều