Cuộc họp chiều nay giữa Thứ trưởng GTVT Lê Đình Thọ, lãnh đạo Tổng cục Đường bộ diễn ra với 3 Nhà đầu tư BOT trước đó bị yêu cầu dừng thu phí vì chậm ký phụ lục hợp đồng triển khai thu phí tự động.
Các nhà đầu tư này hiện quản lý 3 trạm thu phí BOT đường bộ gồm: Trạm thu phí BOT Bắc Hải Vân, Trạm BOT Cam Thịnh (Khánh Hoà) và trạm BOT Cần Thơ - Phụng Hiệp.
Kết thúc cuộc họp, các bên đã thống nhất sẽ ký bổ sung phụ lục hợp đồng về mức phí trích lại cho doanh nghiệp cung cấp dịch vụ thu phí tự động. Dự kiến, trong 1-2 ngày tới phụ lục sẽ được ký.
Được biết, sau khi ký phụ lục hợp đồng với Bộ GTVT, nhà đầu tư BOT sẽ đàm phán với nhà cung cấp dịch vụ thu phí tự động (Cty VETC) để ký hợp đồng chính thức. Do đó, mức phí ký phụ lục giữa Bộ GTVT và nhà đầu tư BOT chỉ là khung, còn mức cụ thể do các nhà đầu tư tự thương thảo với nhau theo hợp đồng kinh tế.
Tất cả các trạm BOT phải thu phí tự động trước ngày 31/12
Trước việc các bộ ngành, đơn vị liên quan chậm trễ trong việc triển khai hệ thống thu phí không dừng, Thủ tướng Chính phủ vừa có Công điện yêu cầu đẩy nhanh và trước 31/12 phải thực hiện xong công việc này.