Loading...

Bộ Công thương: Khuyến khích các hoạt động thương mại điện tử ứng dụng mô hình kinh tế chia sẻ

Cục Cạnh tranh và bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng (Bộ Công Thương) sẽ nghiên cứu, thử nghiệm và áp dụng cơ chế giải quyết khiếu nại trực tuyến nhằm...

Bộ Công thương: Khuyến khích các hoạt động thương mại điện tử ứng dụng mô hình kinh tế chia sẻ - ảnh 1

Để thực hiện Đề án thúc đẩy mô hình kinh tế chia sẻ đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt tại Quyết định 999, Bộ Công Thương vừa ban hành kế hoạch hành động (Ảnh minh họa: Internet)

Kế hoạch hành động của Bộ Công Thương thực hiện Đề án thúc đẩy mô hình kinh tế chia sẻ vừa được ban hành ngày 16/10/2019.

Kế hoạch của Bộ Công Thương xác định rõ 2 nhóm nhiệm vụ chủ yếu gồm: Tăng cường công tác quản lý nhà nước của ngành Công Thương đối với cá nhân và các bên liên quan trong việc thực hiện quyền và trách nhiệm về cung cấp và sử dụng dịch vụ trong kinh tế chia sẻ; Xây dựng và phát triển hệ sinh thái hỗ trợ hoạt động kinh doanh, đầu tư theo mô hình kinh tế chia sẻ đối với các lĩnh vực thuộc ngành Công Thương.

Theo Kế hoạch, tới đây các đơn vị thuộc Bộ Công Thương sẽ rà soát và bổ sung cơ chế chính sách giảm thiểu rủi ro cho các bên trong hoạt động kinh tế chia sẻ bao gồm cảnh báo sớm cho người cung cấp dịch vụ và cơ chế bảo vệ người tiêu dùng.

Đồng thời, rà soát và bổ sung chính sách hỗ trợ người cung cấp dịch vụ tham gia vào Thị trường như: đơn giản hóa các thủ tục cấp phép, cung cấp các hỗ trợ tài chính cho cá nhân có ý tưởng từ các hoạt động kinh tế chia sẻ, tạo lập thị trường cho mọi công dân tham gia vào hoạt động kinh tế chia sẻ; cơ chế phối hợp, chia sẻ thông tin và dữ liệu trong công tác điều hành quản lý nhà nước, xây dựng cơ chế chia sẻ thông tin và dữ liệu giữa các đơn vị thuộc Bộ và với các bộ, ngành với chính quyền các cấp, Doanh nghiệp và hiệp hội ngành nghề.

Cục TMĐT và Kinh tế số sẽ chủ trì nghiên cứu đề xuất xây dựng chính sách phát triển TMĐT cho giai đoạn 2021-2025 theo hướng tạo điều kiện, khuyến khích các hoạt động TMĐT ứng dụng mô hình kinh tế chia sẻ; sửa đổi, bổ sung hoàn thiện Pháp luật và chính sách hiện hành thúc đẩy phát triển kinh tế chia sẻ, đảm bảo phù hợp với các cam kết Quốc tế về mở cửa thị trường dịch vụ và TMĐT; nghiên cứu, đề xuất chính sách tạo chủ động phát triển kinh tế chia sẻ, phát triển cơ sở hạ tầng hỗ trợ phát triển kinh tế chia sẻ.

Cục TMĐT và Kinh tế số cũng có trách nhiệm rà soát, hoàn thiện các quy định pháp luật về TMĐT để bao quát được những mô hình hoạt động mới phát sinh, phù hợp với xu hướng phát triển kinh tế chia sẻ; nghiên cứu các nội dung về dịch vụ TMĐT xuyên biên giới và đề xuất hướng quản lý phù hợp với yêu cầu thực tiễn cũng như các cam kết hội nhập. Đồng thời, tăng cường giải pháp về đảm bảo an ninh mạng, an toàn thông tin và bảo vệ quyền riêng tư của công dân, đảm bảo chủ quyền không gian mạng thuộc lĩnh vực phụ trách.

Vụ Tiết kiệm năng lượng và Phát triển bền vững được giao chủ trì nghiên cứu, đề xuất Lãnh đạo Bộ Công Thương và báo cáo Chính phủ với vấn đề vượt thẩm quyền xem xét ban hành các chính sách phát triển các mô hình kinh tế chia sẻ thúc đẩy sản xuất và tiêu dùng bền vững.

Với Vụ KH&CN, đơn vị này sẽ chủ trì việc ưu tiên, khuyến khích triển khai các nhiệm vụ KH&CN gắn với phát triển các mô hình kinh tế chia sẻ, phát triển và ứng dụng các công nghệ nền tảng phục vụ phát triển kinh tế chia sẻ.

Cục Cạnh tranh và bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng sẽ nghiên cứu, đề xuất quy định nhằm bảo đảm quyền và nghĩa vụ liên quan của các bên tham gia hoạt động kinh tế chia sẻ; nghiên cứu đề xuất quy định và tăng cường công tác quản lý, giám sát, kiểm tra để đảm bảo cạnh tranh lành mạnh trên thị trường; đồng thời nghiên cứu, thử nghiệm và áp dụng cơ chế giải quyết khiếu nại trực tuyến nhằm đảm bảo phù hợp với thực tiễn phát triển của các mô hình TMĐT xuyên biên giới…

Vân Anh

Loading...

Tương tác trực tiếp với ICTnews trên Facebook

>> Xem thêm: 

Gỡ “thẻ vàng” thủy sản: Cần sự đồng lòng của các địa phương

Đề nghị hỗ trợ vận tải hàng hóa theo đúng chỉ đạo của Chính phủ

“Áo” của con cưng vừa thay đã bị làm giả, cha đẻ gạo ST25 đau đầu

Loading...
Loading...
Bình luận của bạn !
Loading...
Loading...
Cộng đồng
Loading...
Chủ đề xem nhiều