Loading...

Biệt hiệu Hải Thượng Lãn Ông là của ai?

Ông là một trong những danh y của Việt Nam. Các tác phẩm ông để lại là tài sản quý của ngành y học cổ truyền dân tộc.

Loading...
Loading...
Bình luận của bạn !

Loading...
Loading...
Cộng đồng
Loading...
Chủ đề xem nhiều