Loading...

15,2 triệu cổ phiếu ATG bị huỷ niêm yết trên HOSE từ ngày 29/4

15,2 triệu cổ phiếu ATG chính thức bị huỷ niêm yết trên HOSE từ ngày 29/4 do công ty có kết quả kinh doanh lỗ 3 năm liên tiếp (năm 2018, 2019 và 2020)

15,2 triệu cổ phiếu ATG bị huỷ niêm yết trên HOSE từ ngày 29/4 - ảnh 1

Trang web của công ty.

Sở Giao dịch Chứng khoán Tp.HCM (HOSE) vừa có quyết định về việc hủy niêm yết đối với cổ phiếu của Công ty Cổ phần An Trường An (mã ATG-HOSE).

Theo đó, 15,2 triệu cổ phiếu ATG chính thức bị huỷ niêm yết trên HOSE từ ngày 29/4, do công ty có kết quả kinh doanh lỗ 3 năm liên tiếp (năm 2018, 2019 và 2020) và tổ chức kiểm toán từ chối cho ý kiến đối với báo cáo tài chính năm gần nhất là năm 2020, thuộc trường hợp chứng khoán bị huỷ niêm yết bắt buộc theo quy định tại điểm e và điểm h khoản 1 Điều 120 Nghị định số 155/2020/NĐ-CP và Khoản 1.5 và Khoản 1. Điều 26 Quy chế niêm yết chứng khoán tại HOSE ban hành kèm theo quyết định số 85/QĐ-SGDHCM ngày 19/3/2018.

Được biết, có 04 nguyên nhân làm cho bên kiểm toán từ chối đưa ra ý kiến cho BCTC riêng và hợp nhất năm 2020. Cụ thể:

1. Chưa nhận được đầy đủ thư xác nhận công nợ phải thu và phải trả, chủ yếu là các khoản công nợ khó đòi đã được trích lập dự phòng;

2. Không đảm bảo khả năng thanh toán cho các khoản nợ và vay ngắn hạn tới hạn thanh toán;

3. Không ước tính được giá trị tổn thất và khả nưng thu hồi của 02 dự án chận tiến độ là dự án Thuỷ sơn Trang và Khu công nghiệp Sơn Mỹ 1;

4. Năm 2020 không phát sinh doanh thu, kết quả kinh doanh năm 2020 tiếp tục thua lỗ, dòng tiền năm 2020 bị âm, nợ ngắn hạn vượt quá tài sản ngắn hạn tại ngày 31/12/2020.

Từ những nguyên nhân trên cho thấy tình hình tài chính của công ty đang gặp nhiều khó khăn. Hiện nay, công ty vẫn đang tiến hành thu hồi nợ xấu và thu hồi các khoản đầu tư kém hiệu quả có thời gian kéo dài để đảm bảo dòng tiền hoạt động trong tương lai. Trong các tháng đầu năm 2021, công ty đã thu xếp được nguồn tài chính thanh toán nợ vay và nợ thuế.

Mới đây, công ty vừa công bố kết quả kinh doanh quý 1/2021 với việc không phát sinh doanh thu trong quý 1, chi phí trong quý 1/2021 là gần 333,4 triệu đồng - cùng kỳ là gần 440 triệu đồng và lợi nhuận sau thuế là âm hơn 333 triệu đồng. Nguyên nhân là do công ty con đang trong giai đoạn đầu tư nên chưa phát sinh lãi/lỗ, các chỉ tiêu trên là số liệu công ty mẹ, đồng thời cũng là báo cáo tài chính hợp nhất.

>> Xem thêm: 

Tiền dồn vào

DIC đặt kế hoạch lợi nhuận tăng 60,5% lên mức 1.444 tỷ đồng

YSVN miễn phí xác nhận nhà đầu tư chuyên nghiệp

Loading...
Loading...
Bình luận của bạn !

Loading...
Loading...
Cộng đồng
Loading...
Chủ đề xem nhiều