Theo ông Nguyễn Trọng Hoàn, việc xét hình thức kỷ luật như thế nào là trách nhiệm của Phòng GD&ĐT Kỳ Sơn. Tuy nhiên, xét thấy, đối với sự việc cô giáo đưa ảnh học sinh đeo khẩu trang giấy lên mạng xã hội, Sở đề nghị phải tuyên truyền nâng cao giáo dục đạo đức, chính trị cho giáo viên, nhân viên. Đồng thời cần phân tích, đánh giá khi đưa thông tin lên mạng Xã hội vì tính hai mặt của nó.
“Chúng tôi đã có chỉ đạo rút kinh nghiệm với phòng giáo dục Kỳ Sơn. Cần phải biết lắng nghe dư luận, nếu thấy việc làm chưa hợp lý thì rút lại thông báo đó. Điều quan trọng nhất là làm tốt công tác tuyên truyền, nhắc nhở, phân tích cho mỗi cán bộ giáo viên nói chung và cô giáo nói riêng phải phân tích ra xem đưa như thế có đúng hay không” – ông Hoàn nói.
Về sự việc cô giáo đăng ảnh học sinh đeo khẩu trang giấy trên mạng xã hội, ông Hoàn cho rằng có thể mục đích của cô giáo nêu ra sự khó khăn, thiếu thốn của học sinh ở trường miền núi, nhưng cách đăng lên mạng xã hội chưa phù hợp vào thời điểm toàn ngành giáo dục đang quyết liệt thực hiện các biện pháp phòng chống dịch Covid-19.
"Trong trường hợp này, tại cuộc họp của nhà trường, phòng có thể nhắc nhở để thầy cô rút kinh nghiệm về việc đăng tải thông tin trên mạng xã hội chứ không nên ra văn bản thông báo kỷ luật công chức, viên chức", ông Hoàn nói.
Trước đó, phòng GD&ĐT huyện Kỳ Sơn có ra văn bản thông báo thông báo kỷ luật công chức, viên chức đối với 2 cá nhân trường Phổ thông dân tộc bán trú Tiểu học và THCS Phà Đánh liên quan đến việc đưa ảnh học sinh đeo khẩu trang bằng giấy lên mạng xã hội.
Đăng ảnh học sinh đeo khẩu trang giấy: Có đáng bị phê bình?
Trước thông tin một giáo viên và hiệu trưởng ở huyện Kỳ Sơn, Nghệ An bị phê bình, nhắc nhở liên quan đến vụ đăng tải hình ảnh học sinh đeo khẩu trang giấy phòng dịch Covid-19 lên mạng xã hội, nhiều người tỏ ra bất ngờ.