Loading...

Xuất siêu bất ngờ vượt 5 tỷ USD

Trong tháng 8, cán cân thương mại hàng hóa thặng dư 3,43 tỷ USD, đưa mức thặng dư thương mại hàng hóa của của Việt Nam trong 8 tháng lên 5,37 tỷ USD.

Loading...
Loading...
Bình luận của bạn !

Loading...
Loading...
Cộng đồng
Loading...
Chủ đề xem nhiều