Loading...

Xuất khẩu tôm sang Trung Quốc doanh nghiệp cần chú ý điều gì?

Theo VASEP ngành tôm Việt Nam cần chủ động trong việc kiểm soát, quan trắc dịch bệnh, đảm bảo chất lượng an toàn thực phẩm và an toàn dịch bệnh trong sản phẩm...

Loading...
Loading...
Bình luận của bạn !

Loading...
Loading...
Cộng đồng
Loading...
Chủ đề xem nhiều