Loading...

Xuất khẩu giảm 20 tỷ USD/năm nếu giảm giờ làm xuống 44 giờ/tuần

Đánh giá sơ bộ cho thấy, nếu giảm quy định giờ làm việc bình thường từ 48 giờ/tuần xuống 44 giờ/tuần thì kim ngạch xuất khẩu giảm 20 tỷ USD/năm, tăng trưởng...

Loading...
Loading...
Bình luận của bạn !

Loading...
Loading...
Cộng đồng
Loading...
Chủ đề xem nhiều