Trước đó, một số hộ dân ở thôn Quẻ, xã Xuân Lộc, huyện Thường Xuân tự ý phát rừng tái sinh trên diện tích đất lâm nghiệp được giao lâu dài cho các hộ sử dụng vào mục đích phát triển lâm nghiệp theo Nghị định 02/1994/NĐ-CP.

Qua kiểm tra của lực lượng kiểm lâm,có 5 hộ đã phá 1,475 ha rừng hỗn giao tái sinh, nghèo trữ lượng. Các hộ thừa nhận đã tự ý phát rừng khoanh nuôi tái sinh nghèo trữ lượng để trồng cây lâm nghiệp có giá trị kinh tế cao hơn. Theo lý giải của các hộ dân này, qua 20 năm được giao đất trống khoanh nuôi tái sinh rừng, trữ lượng sinh khối tăng thêm quá thấp.

Ngoài xử phạt hành chính, cơ quan quản lý nhà nước còn áp dụng hình phạt bổ sung: Tịch thu lâm sản hiện có tại hiện trường, buộc các hộ phải trồng lại rừng bằng cây keo, quế bản địa vào vụ thu năm 2018.