Loading...

Xử lý được lượng lớn, vẫn còn khó khăn với nợ xấu kẹt tại các vụ án

Việc xử lý, thu hồi nợ và tài sản bảo đảm của các ngân hàng mua bắt buộc khó khăn do phần lớn tài sản bảo đảm đều đang bị kê biên, liên quan đến các...

Loading...
Loading...
Bình luận của bạn !

Loading...
Loading...
Cộng đồng
Loading...
Chủ đề xem nhiều