Loading...

Vua tôm Minh Phú kể chuyện kiện tụng phá giá tôm với Mỹ ròng rã 12 năm: Dù rất khó để tạo phần mềm truy xuất điện tử, vẫn phải từ chối thuê vì giá cắt cổ đến 3%/tổng doanh thu

Hiện, Minh Phú (MPC) vẫn là doanh nghiệp chiếm tỷ trọng xuất sang Mỹ khá cao tính trên tổng kim ngạch tôm của các doanh nghiệp Việt Nam, đâu đó trên 20% tổng kim...

Loading...
Loading...
Bình luận của bạn !

Loading...
Loading...
Cộng đồng
Loading...
Chủ đề xem nhiều