Loading...

VTVCab thoái toàn bộ vốn tại công ty dịch vụ truyền hình

Vốn điều lệ Vita đạt 105 tỷ đồng. Riêng VTVCab, số vốn Tổng Công ty rót vào Vita tại thời điểm 10/6/2013 hơn 144 tỷ đồng, hiện VTVCab đang nắm 51% vốn tại...

Loading...
Loading...
Bình luận của bạn !

Loading...
Loading...
Cộng đồng
Loading...
Chủ đề xem nhiều