VNM ETF thêm mới VJC, loại NT2 khỏi danh mục trong kỳ review quý 3/2019

Ước tính, VNM ETF sẽ mua vào khoảng 3,38 triệu cổ phiếu VJC và bán ra toàn bộ 4,56 triệu cổ phiếu NT2 trong kỳ review này.

Loading...
Loading...
Bình luận của bạn !

Loading...
Loading...
Cộng đồng
Loading...
Chủ đề xem nhiều