Loading...

Vĩnh Hoàn: Lãi ròng quý 3 giảm 58% xuống 254 tỷ đồng

Luỹ kế 9 tháng đầu năm Vĩnh Hoàn ghi nhận doanh thu 5.699 tỷ đồng và LNST 981 tỷ đồng, giảm so với cùng kỳ. Đặt kế hoạch 10.047 tỷ doanh thu và 1.225 tỷ LNST,...

Loading...
Loading...
Bình luận của bạn !

Loading...
Loading...
Cộng đồng
Loading...
Chủ đề xem nhiều