Vinataba muốn thoái vốn khỏi Saigon Machinco, Đầu tư VSD lập tức mua vào 4,6 triệu cổ phiều SMA

Vinataba vừa mua vào gần 3 triệu cổ phiếu SMA chỉ hơn 2 tháng trước đó.

Loading...
Loading...
Bình luận của bạn !

Loading...
Loading...
Cộng đồng
Loading...
Chủ đề xem nhiều