Vinafood 2 lỗ gần 1.500 tỷ vì hàng tồn kho bốc hơi và nhiều giao dịch khống khó thu hồi

Ngay sau khi chuyển sang hình thức công ty cổ phần, Vinafood 2 phải trích lập dự phòng phải thu và tài sản thiếu chờ xử lý gần 1.200 tỷ đồng.

Loading...
Loading...
Bình luận của bạn !

Loading...
Loading...
Cộng đồng
Loading...
Chủ đề xem nhiều