Vinaconex: Loại bỏ 1 số ngành nghề để nới room ngoại lên 49%; Kế hoạch lãi 743 tỷ đồng năm 2019

Vinaconex sẽ trình ĐHCĐ thông qua việc loại bỏ và sửa đổi 1 số ngành nghề kinh doanh.

Loading...
Loading...
Bình luận của bạn !

Loading...
Loading...
Cộng đồng
Loading...
Chủ đề xem nhiều