Loading...

Vimico điều chỉnh kết quả kinh doanh từ lỗ sang lãi sau kiểm toán

Vimico được điều chỉnh từ lỗ gần 11 tỷ đồng trước kiểm toán thành lãi gần 11 tỷ đồng sau kiểm toán.

Loading...
Loading...
Bình luận của bạn !

Loading...
Loading...
Cộng đồng
Loading...
Chủ đề xem nhiều