Loading...

Việt Nam xuất siêu 1,7 tỷ USD trong 7 tháng đầu năm 2019

Trong kỳ 2 tháng 7/2019, cán cân thương mại hàng hóa thặng dư 809 triệu USD đưa mức thặng dư thương mại hàng hóa của của Việt Nam trong 7 tháng đầu năm 2019 lên...

Loading...
Loading...
Bình luận của bạn !

Loading...
Loading...
Cộng đồng
Loading...
Chủ đề xem nhiều