Việt Nam sẽ tiến đến bỏ chế độ biên chế suốt đời

Việc thực hiện tinh giản biên chế trong cả hệ thống chính trị đến năm 2021 phải đạt 10%, đồng thời thực hiện cơ cấu lại đội ngũ cán bộ, công chức, viên...

Loading...
Loading...
Bình luận của bạn !

Loading...
Loading...
Cộng đồng
Loading...
Chủ đề xem nhiều