Loading...

Vi phạm công bố thông tin, SD1 và HFC bị phạt tiền

SD1 bị phạt 100 triệu đồng và HFC bị phạt 85 triệu đồng

Vi phạm công bố thông tin, SD1 và HFC bị phạt tiền - ảnh 1

Biểu đồ giao dịch giá cổ phiếu HFC trong thời gian qua - Nguồn: HNX.

Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (SSC) ban hành Quyết định số 356/QĐ-XPVPHC về việc xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực chứng khoán và Thị trường chứng khoán đối với Công ty cổ phần Sông Đà 1 (mã SD1-UPCoM) có địa chỉ đặt tại số 18/165 đường Cầu Giấy, Hà Nội.

Theo đó SD1 bị phạt 100 triệu đồng do không công bố thông tin theo quy định pháp luật.

Cụ thể, SD1 không công bố thông tin trên hệ thống công bố thông tin của Uỷ ban Chứng khoán Nhà nước và trang thông tin điện tử của Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội theo quy định về báo cáo thường niên các năm 2015, 2016, 2017 và 2018; Báo cáo tài chính các năm 2016, 2017 của công ty mẹ đã được kiểm toán; Tài liệu, biên bản và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên thường niên năm 2017;

Công bố thông tin trên hệ thống công bố thông tin của Uỷ ban Chứng khoán Nhà nước và trang thông tin điện tử của của Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội không đúng thời hạn theo quy định về Báo cáo tài chính năm 2015 của công ty mẹ và hợp nhất đã được kiểm toán; Báo cáo tài chính các năm 2016, 2017 hợp nhất đã được kiểm toán; Báo cáo tài chính năm 2018 công ty mẹ đã được kiểm toán; Biên bản và Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2019.

Trên thị trường chứng khoán, giá cổ phiếu SD1 chỉ quanh mốc 2.000 đồng/cổ phiếu và không phát sinh bất kỳ giao dịch nào.

Cùng ngày, Uỷ ban Chứng khoán Nhà nước cũng có quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với Công ty cổ phần Xăng dầu HFC (mã HFC-UpCoM) với số tiền là 85 triệu đồng. Nguyên nhân là do công bố thông tin sai lệch.

Cụ thể: Công ty cổ phần Xăng dầu HFC đã công bố thông tin sai lệch về số tiền thu được từ đợt chào bán chứng khoán ra công chúng năm 2016 để đầu tư dự án cửa hàng xăng dầu Tam Hiệp và đầu tư dự án cửa hàng xăng dầu Đan Phượng tại Báo cáo tiến độ sử dụng vốn thu được từ đợt chào bán ngày 13/3/2018 và Báo cáo tiến độ sử dụng vốn thu được từ đợt chào bán ngày 05/10/2018.

Đồng thời, công ty buộc cải chính thông tin theo quy định tại Điểm a Khoản 6 Điều 33 Nghị định số 108/2013/NĐ-CP được sửa đổi theo quy định tại Khoản 41 Điều 1 Nghị định số 145/2016/NĐ-CP.

>> Xem thêm: 

‘Nhà đầu tư cá nhân phải cẩn trọng với trái phiếu doanh nghiệp’

Nhận định chứng khoán tuần 16-20/12:

Lịch chốt quyền nhận cổ tức bằng tiền từ 16-20/12

Loading...
Loading...
Bình luận của bạn !

Loading...
Loading...
Cộng đồng
Loading...
Chủ đề xem nhiều