Loading...

VDSC báo lãi 9 tháng tăng 45,60% so với cùng kỳ

Lợi nhuận sau thuế quý 3/2020 của VDS đạt 37,11 tỷ đồng, luỹ kế 9 tháng đạt 50,13 tỷ đồng , tăng 45,60% so với cùng kỳ (45 tỷ đồng)

VDSC báo lãi 9 tháng tăng 45,60% so với cùng kỳ - ảnh 1

Biểu đồ cơ cấu doanh thu theo mảng hoạt động của VDSC.

Công ty Cổ phần Chứng khoán Rồng Việt (mã VDS-HOSE) vừa công bố thông tin cập nhật kết quả Kinh doanh quý 3 và 9 tháng đầu năm 2020.

Theo đó, tổng doanh thu quý 3 của VDS 89,43 tỷ đồng, tăng 9% so với cùng kỳ; Luỹ kế 9 tháng đạt hơn 260,19 tỷ đồng, bằng 83,13% kế hoạch.

Lợi nhuận trước thuế quý 3 đạt 46,19 tỷ đồng, tăng hơn 300% so với cùng kỳ. Luỹ kế 9 tháng đạt 62,67 tỷ đồng, vượt 39,27% kế hoạch năm. Lợi nhuận sau thuế quý 3/2020 đạt 37,11 tỷ đồng, luỹ kế 9 tháng đạt 50,13 tỷ đồng , tăng 45,60% so với cùng kỳ (45 tỷ đồng). EPS 9 tháng đạt 501 đồng/cổ phiếu.

VDS cho biết, hoạt động kinh doanh môi giới của VDS đạt 23,47 tỷ đồng, luỹ kế 9 tháng đạt 66,67 tỷ đồng, tăng 8,29% so với cùng kỳ. Giá trị giao dịch bình quân/phiên trong quý 3 này tại VDS đạt 203 tỷ đồng, giảm 3,1% so với quý trước (209 tỷ đồng).

Bên cạnh đó, dịch vụ chứng khoán ghi nhận doanh thu đạt 44,94 tỷ đồng - trong đó cho vay margin đạt 40,15 tỷ đồng, thấp hơn 3,96% so với quý 2/2020. Luỹ kế 9 tháng đạt 142 tỷ đồng, giảm 19,4 so với cùng kỳ. Riêng doanh thu từ hoạt động cho vay margin đạt 127,7 tỷ đồng, giảm 20,7% so với cùng kỳ. Dư nợ bình quân hoạt động cho vay margin 9 tháng 2020 đạt 1.441 tỷ đồng, giảm 14,73% so với cùng kỳ (1.690 tỷ đồng).

Cũng trong quý 3 này, hoạt động ngân hàng đầu tư ghi nhận doanh thu đạt 6,73 tỷ đồng, giảm 8,5% so với quý 2/2020. Luỹ kế đạt 14,8 tỷ đồng (trong đó có 12 tỷ đồng đến từ hoạt động bảo lãnh phát hành trái phiếu doanh nghiệp).

Tính đến 30/9/2020, tổng tài sản của VDS đạt 2.263,80 tỷ đồng, tổng nợ là 1.168,23 tỷ đồng; tổng vốn chủ sở hữu đạt 1.095,57 tỷ đồng. ROAA đạt 2,20% và ROAE đạt 4,68%.

>> Xem thêm: 

HPG đảo chiều thành công, HDB đột biến giao dịch

Số lượng startup

HOSE chuẩn bị nâng lô giao dịch tối thiểu từ 10 lên 100 cổ phiếu

Loading...
Loading...
Bình luận của bạn !

Loading...
Loading...
Cộng đồng
Loading...
Chủ đề xem nhiều