Loading...

VDSC báo lãi 9 tháng tăng 45,60% so với cùng kỳ

Lợi nhuận sau thuế quý 3/2020 của VDS đạt 37,11 tỷ đồng, luỹ kế 9 tháng đạt 50,13 tỷ đồng , tăng 45,60% so với cùng kỳ (45 tỷ đồng)

VDSC báo lãi 9 tháng tăng 45,60% so với cùng kỳ - ảnh 1

Biểu đồ cơ cấu doanh thu theo mảng hoạt động của VDSC.

Công ty Cổ phần Chứng khoán Rồng Việt (mã VDS-HOSE) vừa công bố thông tin cập nhật kết quả Kinh doanh quý 3 và 9 tháng đầu năm 2020.

Theo đó, tổng doanh thu quý 3 của VDS 89,43 tỷ đồng, tăng 9% so với cùng kỳ; Luỹ kế 9 tháng đạt hơn 260,19 tỷ đồng, bằng 83,13% kế hoạch.

Lợi nhuận trước thuế quý 3 đạt 46,19 tỷ đồng, tăng hơn 300% so với cùng kỳ. Luỹ kế 9 tháng đạt 62,67 tỷ đồng, vượt 39,27% kế hoạch năm. Lợi nhuận sau thuế quý 3/2020 đạt 37,11 tỷ đồng, luỹ kế 9 tháng đạt 50,13 tỷ đồng , tăng 45,60% so với cùng kỳ (45 tỷ đồng). EPS 9 tháng đạt 501 đồng/cổ phiếu.

VDS cho biết, hoạt động kinh doanh môi giới của VDS đạt 23,47 tỷ đồng, luỹ kế 9 tháng đạt 66,67 tỷ đồng, tăng 8,29% so với cùng kỳ. Giá trị giao dịch bình quân/phiên trong quý 3 này tại VDS đạt 203 tỷ đồng, giảm 3,1% so với quý trước (209 tỷ đồng).

Bên cạnh đó, dịch vụ chứng khoán ghi nhận doanh thu đạt 44,94 tỷ đồng - trong đó cho vay margin đạt 40,15 tỷ đồng, thấp hơn 3,96% so với quý 2/2020. Luỹ kế 9 tháng đạt 142 tỷ đồng, giảm 19,4 so với cùng kỳ. Riêng doanh thu từ hoạt động cho vay margin đạt 127,7 tỷ đồng, giảm 20,7% so với cùng kỳ. Dư nợ bình quân hoạt động cho vay margin 9 tháng 2020 đạt 1.441 tỷ đồng, giảm 14,73% so với cùng kỳ (1.690 tỷ đồng).

Cũng trong quý 3 này, hoạt động ngân hàng đầu tư ghi nhận doanh thu đạt 6,73 tỷ đồng, giảm 8,5% so với quý 2/2020. Luỹ kế đạt 14,8 tỷ đồng (trong đó có 12 tỷ đồng đến từ hoạt động bảo lãnh phát hành trái phiếu doanh nghiệp).

Tính đến 30/9/2020, tổng tài sản của VDS đạt 2.263,80 tỷ đồng, tổng nợ là 1.168,23 tỷ đồng; tổng vốn chủ sở hữu đạt 1.095,57 tỷ đồng. ROAA đạt 2,20% và ROAE đạt 4,68%.

>> Xem thêm: 

Tiền dồn vào

DIC đặt kế hoạch lợi nhuận tăng 60,5% lên mức 1.444 tỷ đồng

YSVN miễn phí xác nhận nhà đầu tư chuyên nghiệp

Loading...
Loading...
Bình luận của bạn !

Loading...
Loading...
Cộng đồng
Loading...
Chủ đề xem nhiều