VCSC: Lợi nhuận PNJ giảm trong tháng 4 và tháng 5 do trục trặc khi triển khai hệ thống ERP

PNJ cho biết đến cuối tháng 5, các vấn đề nói trên gần như đã được giải quyết xong. Vì vậy, ban lãnh đạo dự báo doanh thu sẽ bắt đầu phục hồi trong tháng...

Loading...
Bình luận của bạn !

Cộng đồng
Loading...
Chủ đề xem nhiều