Loading...

Vẫn yêu cầu Facebook, Google... lưu trữ dữ liệu người sử dụng Việt Nam

Bỏ yêu cầu đặt máy chủ nhưng dự thảo Luật An ninh mạng mới nhất vẫn yêu cầu doanh nghiệp nước ngoài đặt cơ quan đại diện và lưu trữ dữ liệu người...

Loading...
Loading...
Bình luận của bạn !

Loading...
Loading...
Cộng đồng
Loading...
Chủ đề xem nhiều