Loading...

Tướng Nguyễn Trọng Nghĩa nêu giải pháp bảo vệ chủ quyền biển đảo

Theo Thượng tướng Nguyễn Trọng Nghĩa, Phó Chủ nhiệm Tổng Cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam, Đảng và Nhà nước ta đặc biệt quan tâm bảo vệ chủ quyền....

Tướng Nguyễn Trọng Nghĩa nêu giải pháp bảo vệ chủ quyền biển đảo - ảnh 1 Tướng Nguyễn Trọng Nghĩa nêu giải pháp bảo vệ chủ quyền biển đảo - ảnh 1Tướng Nguyễn Trọng Nghĩa nêu giải pháp bảo vệ chủ quyền biển đảo - ảnh 3

Thượng tướng Nguyễn Trọng Nghĩa (ảnh IT).

Sáng nay (31/10), phát biểu trước Quốc hội khi thảo luận về kinh tế -xã hội, Thượng tướng Nguyễn Trọng Nghĩa, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chủ nhiệm Tổng Cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam đã có những phát biểu liên quan đến bảo vệ chủ quyền.

Tướng Nghĩa cho biết, trong thời gian qua vừa qua đối ngoại an ninh quốc phòng được tăng cường và đạt được nhiều kết quả quan trọng.

Kết quả từ thực tiễn báo cáo của các Bộ, ban ngành và báo cáo của Chính phủ, cũng như lắng nghe ý kiến phát biểu, quan điểm của lãnh đạo Đảng và Nhà nước, có thể khẳng định Đảng và Nhà nước ta luôn quan tâm đặt lên hàng đầu nhiệm vụ bảo vệ chủ quyền biển đảo. Các lực lượng thực thi nhiệm vụ đã thực hiện đúng đường lối quan điểm đối sách của Đảng, đó là:

Kiên quyết, kiên trì bằng biện pháp hoà bình phù hợp luật pháp Quốc tế để giữ vững chủ quyền, quyền chủ quyền, vùng đặc quyền kinh tế và lợi ích quốc gia, giữ môi trường hoà bình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội để phát triển kinh tế.

Thượng tướng Nguyễn Trọng Nghĩa cho biết, vừa qua trong dư luận, người dân có hiến kế cách này cách khác, Đảng và Nhà nước luôn lắng nghe những ý kiến chính đáng và tâm huyết của nhân dân, đồng thời kiên trì, kế thừa truyền thống văn hoá dựng nước của cha ông.

“Chúng ta kiên quyết, kiên trì tinh thần “dĩ bất biến ứng vạn biến”, những gì thuộc về nguyên tắc thì kiên quyết giữ gìn. Thủ tướng Chính phủ đã khẳng định những vấn đề thuộc về độc lập, chủ quyền toàn vẹn lãnh thổ quyết không nhân nhượng. Nhưng chúng ta phải có đối sách phù hợp vì truyền thống văn hoá giữ nước của dân tộc ta là hoà hiếu, hoà bình”, Tướng Nghĩa nói.

Vẫn theo Tướng Nghĩa, có thể khẳng định mỗi người dân Việt Nam ai cũng có khát vọng vươn lên, tinh thần ấy đang được khơi dậy. Khi đất nước chưa được độc lập thì khát vọng lớn nhất là đấu tranh giành độc lập tự do cho đất nước, ngày nay là giữ vững độc lập, chủ quyền và thực hiện mục tiêu dân giàu nước mạnh, dân chủ công bằng, văn minh, khát vọng đó là điểm tương đồng để củng cố tăng cường khối đại đoàn kết toàn dân tộc. Khát vọng đó đang đứng trước thời cơ mới nhưng là quá trình liên tục, vượt qua nhiều khó khăn, gian khổ.

“Chúng ta phải đặt nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc trong tổng thể sự nghiệp cách mạng đặc biệt là sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa xây dựng bảo vệ Tổ quốc xã hội chủ nghĩa. Phải kế thừa truyền thống văn hoá giữ nước của cha ông của Bác Hồ và nâng lên tầm cao mới, kiên trì bảo vệ chủ quyền thống nhất lãnh thổ nhưng từng tình huống cụ thể phải có sách lược phù hợp. Phải khẳng định tính đúng đắn, chính nghĩa, phát huy sức mạnh tổng hợp của dân tộc đất nước, tranh thủ tối đa sự ủng hộ của quốc tế”, Tướng Nghĩa nói.

Phó Chủ nhiệm Tổng Cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam khẳng định, phải sử dụng tổng hợp các giải pháp, gắn kết thế trận chặt chẽ giữa các lĩnh vực kể cả chính trị ngoại giao, lịch sử, pháp lý. “Lịch sử, pháp lý là một trong những căn cứ quan trọng để khẳng định tính chính nghĩa, chủ quyền, cụ thể đó là Hiến chương của Liên Hợp Quốc về Luật biển năm 1982 và các điều ước khác mà Việt Nam đã cam kết. Phải thông qua công tác tuyên truyền phải kết hợp với đấu tranh thực địa, đồng thời phải hết sức là quan tâm đến giữ vững ổn định chính trị trong nước và các giải pháp kinh tế chúng ta càng phải đa dạng hóa hơn, xử lý chủ động được các tình huống trong bảo vệ chủ quyền”, Tướng Nghĩa cho biết.

>> Xem thêm: 

Trưởng ban Tổ chức Trung ương thăm và chúc Tết nhân dân huyện đảo Cô Tô

Thủ tướng dâng hương nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước

Thủ tướng: “Thế hệ người Việt hôm nay có thể học 5 bài học từ Hoàng đế Quang Trung”

Loading...
Loading...
Bình luận của bạn !

Loading...
Loading...
Cộng đồng
Loading...
Chủ đề xem nhiều