Loading...

Từ vựng tiếng Anh chỉ hoạt động diễn ra ở nhà hàng

Khi chồng các cốc lên nhau, chúng ta dùng động từ "stack". Hành động bê khay đồ uống của bồi bàn có thể được diễn tả bằng từ "lift". 

Loading...
Loading...
Bình luận của bạn !

Loading...
Loading...
Cộng đồng
Loading...
Chủ đề xem nhiều