Loading...

TTF sắp phát hành 97 triệu cp để sáp nhập Sứ Thiên Thanh, chấp nhận EPS bị pha loãng mặc dù rất đau

Theo người đứng đầu TTF, thương vụ hợp tác đầu tiên trên lâu dài có thể dẫn đến hợp tác khác giữa công ty con của Tập đoàn Đông Tâm với Gỗ Trường Thành...

Loading...
Loading...
Bình luận của bạn !

Loading...
Loading...
Cộng đồng
Loading...
Chủ đề xem nhiều