TTC Land lên kế hoạch M&A các dự án BĐS trong năm 2019, đặt kế hoạch 2.969 tỷ doanh thu

Kết thúc năm 2018, tổng tài sản của TTC Land đạt 10.841 tỷ đồng, tăng 14% trong đó vốn điều lệ (VĐL) 3.392 tỷ đồng, tăng 39% so với đầu năm. Trước thềm đại...

Loading...
Bình luận của bạn !

Cộng đồng
Loading...
Chủ đề xem nhiều