Loading...

TS. Nguyễn Đình Cung: Tôi chấm chất lượng tăng trưởng được khoảng 7 điểm!

Cách thức tăng trưởng đã có sự thay đổi khi không dựa vào khai khoáng hay mở rộng cung tiền tệ.

Loading...
Loading...
Bình luận của bạn !

Loading...
Loading...
Cộng đồng
Loading...
Chủ đề xem nhiều