Loading...

Trước thềm niêm yết trên HoSE, Dabaco báo lãi quý 2 sụt giảm 91%

Ảnh hưởng dịch tả lợn châu Phi đã khiến hoạt hoạt động SXKD chăn nuôi lợn và sản xuất giống trong quý 2/2019 của Dabaco thua lỗ.

Loading...
Loading...
Bình luận của bạn !

Loading...
Loading...
Cộng đồng
Loading...
Chủ đề xem nhiều