Loading...

Trừ tiền tài khoản người vi phạm giao thông: Lo chuyện bảo mật?

Đề xuất xử phạt hành chính VPGT qua tài khoản hiện gặp phải nhiều ý kiến trái chiều xung quanh tính bảo mật của người sử dụng tài khoản ngân hàng.

Loading...
Loading...
Bình luận của bạn !

Loading...
Loading...
Cộng đồng
Loading...
Chủ đề xem nhiều