Loading...

Trong bối cảnh này đừng nói dùng chính sách tiền tệ tạo lợi thế thương mại

Việt Nam chưa bị Mỹ cho vào nhóm thao túng tiền tệ. Do đó, trong bối cảnh hiện nay không nên nói tới việc dùng chính sách tiền tệ để tạo lợi thế cạnh tranh...

Loading...
Loading...
Bình luận của bạn !

Loading...
Loading...
Cộng đồng
Loading...
Chủ đề xem nhiều