Loading...

Triển khai gói 7.500 tỉ đồng cho vay trả lương do Covid-19

Ngân hàng Nhà nước vừa có thông tư triển khai gói tái cấp vốn 7.500 tỉ đồng cho Ngân hàng Chính sách xã hội để người sử dụng lao động được vay vốn trả...

Ngân hàng nhà nước vừa ban hành Thông tư 10/2021 quy định về tái cấp vốn với Ngân hàng Chính sách Xã hội theo Quyết định số 23/2021 ngày 7.7 của Thủ tướng Chính phủ quy định về việc thực hiện một số chính sách hỗ trợ người lao độngngười sử dụng lao động gặp khó khăn do đại dịch Covid-19.
Tổng số tiền tái cấp vốn tối đa 7.500 tỉ đồng. Lãi suất tái cấp vốn là 0%, lãi suất tái cấp vốn quá hạn là 0%. Thời hạn tái cấp vốn là 364 ngày, tính từ ngày tiếp theo liền kề ngày Ngân hàng Nhà nước giải ngân tái cấp vốn đối với Ngân hàng Chính sách xã hội. Thời hạn giải ngân tái cấp vốn từ ngày ký khế ước nhận nợ đầu tiên đến hết ngày 31.3.2022 hoặc đến khi giải ngân hết 7.500 tỉ đồng tùy theo điều kiện nào đến trước. Ngân hàng Nhà nước tái cấp vốn không có tài sản bảo đảm đối với Ngân hàng Chính sách xã hội.
Khi khoản vay tái cấp vốn đến hạn, Ngân hàng Chính sách xã hội phải trả hết nợ gốc vay tái cấp vốn cho Ngân hàng Nhà nước từ tiền trả nợ của người sử dụng lao động vay theo Quyết định số 23/2021/QĐ-TTg (sau đây gọi là người sử dụng lao động).
Trường hợp đến hết ngày 5.4.2022, Ngân hàng Chính sách xã hội không giải ngân hết số tiền đã nhận giải ngân quy định thì trước ngày 15.4.2022, Ngân hàng Chính sách xã hội phải trả Ngân hàng Nhà nước số tiền không giải ngân hết theo thứ tự từ khế ước nhận nợ còn dư nợ được ký sớm nhất.
Theo Quyết định số 23/2021 ngày 7.7 của Thủ tướng Chính phủ, người sử dụng lao động được vay vốn trả lương ngừng việc khi đủ các điều kiện sau có người lao động làm việc theo hợp đồng tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc đến tháng liền kề trước thời điểm người lao động ngừng việc, phải ngừng việc từ 15 ngày liên tục trở lên theo quy định trong thời gian từ ngày 1.5.2021 đến hết ngày 31.3.2022; không có nợ xấu tại tổ chức tín dụng…
Vay vốn trả lương ngừng việc mức tối đa bằng mức lương tối thiểu vùng đối với người lao động trả lương ngừng việc thực tế tối đa 3 tháng, thời hạn vay vốn dưới 12 tháng. Vay vốn trả lương cho người lao động khi phục hồi sản xuất, mức cho vay tối đa bằng lương tối thiểu vùng đối với người lao động làm việc theo hợp đồng, thời gian hưởng chính sách tối đa 3 tháng, thời gian vay vốn dưới 12 tháng.
Việc giải ngân của Ngân hàng Chính sách xã hội cho người sử dụng lao động đối với các tháng 5, 6, 7 năm 2021 được thực hiện 1 lần; thời hạn giải ngân đến hết ngày 5.4.2022 hoặc khi giải ngân hết 7.500 tỉ đồng được Ngân hàng Nhà nước tái cấp vốn tùy theo điều kiện nào đến trước. Ngân hàng Nhà nước cấp phí quản lý từ nguồn chi đầu tư phát triển cho Ngân hàng Chính sách xã hội theo mức 1%/năm trên số dư giải ngân cho vay thực tế.
Tin liên quanKéo dài thời gian giãn thuế cho doanh nghiệp32 triệu lao động 'thấm đòn' Covid-19

>> Xem thêm: 

Lượng ô tô nhập tăng hơn 100%, giá xe cuối năm tiếp tục giảm sập sàn?

Biến thể Delta gây rủi ro đến tăng trưởng nền kinh tế Mỹ

Panasonic lần đầu tiên có lãi sau hai năm

Loading...
Loading...
Bình luận của bạn !
Loading...
Loading...
Cộng đồng
Loading...
Chủ đề xem nhiều