Transimex (TMS) sẽ chia cổ tức bằng tiền và cổ phiếu tổng tỷ lệ 25% trong quý IV

Trong đó Transimex trả cổ tức bằng tiền tỷ lệ 10% và bằng cổ phiếu tỷ lệ 15%.

Loading...
Loading...
Bình luận của bạn !

Loading...
Loading...
Cộng đồng
Loading...
Chủ đề xem nhiều