Loading...

Trắc nghiệm về giới từ chỉ thời gian

Bạn sẽ chọn "at", "in" hay "on" để điền vào chỗ trống trong câu "I have to meet the clients _____ lunchtime"?

Loading...
Loading...
Bình luận của bạn !

Loading...
Loading...
Cộng đồng
Loading...
Chủ đề xem nhiều