Loading...

Trắc nghiệm phân biệt every và each

"We have a meeting on the first Friday of ____ month". Bạn cần điền "each" hay "every" vào chỗ trống?

Loading...
Loading...
Bình luận của bạn !

Loading...
Loading...
Cộng đồng
Loading...
Chủ đề xem nhiều