Loading...

Trắc nghiệm ngữ pháp tiếng Anh

"I spent twenty minutes ___ the test". Điền dạng đúng của động từ "do" vào chỗ trống.

Loading...
Loading...
Bình luận của bạn !

Loading...
Loading...
Cộng đồng
Loading...
Chủ đề xem nhiều