Loading...

Trắc nghiệm chọn dạng đúng của động từ tiếng Anh

"Remind me ______ the books with me, please". Bạn cần điền "taking" hay "to take" để hoàn thành câu?

Loading...
Loading...
Bình luận của bạn !

Loading...
Loading...
Cộng đồng
Loading...
Chủ đề xem nhiều