Loading...

Trắc nghiệm chia động từ tiếng Anh

"Its the first time I ______ sushi". Bạn cần điền "eat", "ate" hay "have eaten" vào chỗ trống trong câu?

Loading...
Loading...
Bình luận của bạn !

Loading...
Loading...
Cộng đồng
Loading...
Chủ đề xem nhiều